Zavřít
COMMANDER S střídavý měnič a MARSHAL aplikační rozhraní - Jednoduché aplikace jednoduše
+420 511 180 111 Pracovní dny 8 - 15 h

Brzdné rezistory DBR (EXTERNÍ)

DBR 1 - 100W

DBR 2 - 300 a 500 W

DBR 3 - 1000, 1500, 2000, 3000, 4500 a 6000 W

Během brždění zatíženého třífázového motoru spolu se zátěží je část uložené kinetické energie přeměněna motorem na elektrickou energii a přiváděna zpět do frekvenčního měniče. Je-li setrvačnost zpomalována příliš rychle, je přísun energie příliš velký, aby mohl být absorbován kondenzátory v meziobvodu stejnosměrného proudu. Napětí v meziobvodu se zvýší, což může mít za následek vznik chyby překročení napětí meziobvodu (OU).

Kdy je vhodné brzdný rezistor použít:

  • Ventilátor (s vysokou setrvačností), kdy je potřeba rychlé zastavení, případně rychlá změna směru
  • Zavírání padacího mostu
  • Spouštění jeřábu
  • Dynamické (servo) aplikace s krátkými časy zrychlení a zpomalení
  • Směšovače s oscilačním zatížením

Rekuperovanou energii lze mořit v brzdných rezistorech řízených brzdným obvodem. Tento obvod měří napětí meziobvodu, aby se určilo, kdy se má sepnout vnitřní brzdový tranzistor.

Pro volbu správného brzdného odporu je třeba určit požadovanou ohmickou hodnotu (závisí na použitém měniči) a musí být určeno, kolik energie je potřeba umořit při každém pracovním cyklu rezistoru.