Zavřít
COMMANDER S střídavý měnič a MARSHAL aplikační rozhraní - Jednoduché aplikace jednoduše
+420 511 180 111 Pracovní dny 8 - 15 h

Control Techniques – výrobce měničů frekvence a příslušenství

Společnost Control Techniques je zaměřena na vývoj, výrobu a dodávky regulovaných elektrických pohonů, zejména měniče frekvence, a v tomto oboru patří k nejlepším a k nejrychleji rostoucím firmám na světě. Vysoce spolehlivé a technicky dokonalé výrobky společnosti Control Techniques nacházejí uplatnění téměř ve všech odvětvích průmyslu. Mimo již známých aplikací, jako jsou pohony obráběcích, textilních, balicích a speciálních strojů, robotů, technologických linek, výtahů, jeřábů, čerpadel, kompresorů a ventilátorů, se objevují nové možnosti zejména v oblasti energeticky úsporných pohonů a vracení energie do sítě. Všechny naše měniče frekvence vynikají vysokou účinností, spolehlivostí a širokou variabilitou a adaptabilitou, která dovolí jejich použití v množství nestandardních aplikací. Díky mnoha užitečným vnitřním funkcím umožní minimalizovat náklady na příslušenství. Samozřejmostí je podpůrný konfigurační a vývojový software, který pro naše měniče frekvence dodáváme zdarma.

Hlavní sortiment produktů společnosti

Frekvenční měniče

Commander C200 a C300 - zcela nová řada měničů, která nahrazuje již ukončenou řadu M200 a M300. Liší se pouze barvou. Nové měniče jsou zelené, funkční vlastnosti měničů zcela kopírují ukončené M200 a M300.

Commander C200 - jednoduché a spolehlivé řízení motoru

Commander C300 - funkčnost jako M200, navíc dva bezpečnostní vstupy STO

Unidrive M400 - funkčnost jako M300, navíc další vstupní a výstupní možnosti

Unidrive M700 - kompletní výkonová i funkční řada s variabilními možnostmi rozšíření

Unidrive M750 - funkčnost jako M700, výkony 0,25 - 7,6 kW, nové kompaktní provedení s vyšší přetížitelností

Unidrive E300 - měnič obsahující výtahové funkce a rozhraní pro výtahové aplikace

MENTOR MP - napáječ pro napájení stejnosměrných elektromotorů s cizím buzením. Používá se zejména při rekonstrukcích strojů a technologických linek jako náhrada za měniče frekvence staršího data výroby. Tento moderní, plně digitální měnič zajistí spolehlivé řízení otáček stejnosměrných elektromotorů od malých výkonů až do 1,5 MW.

Motory

Měniče frekvence Control Techniques mohou regulovat otáčky standardních i speciálních synchronních i asynchronních motorů od libovolného výrobce. Pro aplikace s velkým regulačním rozsahem, kde je nutný moment při nízkých otáčkách, by motory měly mít cizí chlazení. Společnost Control Techniques dodává synchronní servomotory a stejnosměrné servomotory vlastní výroby. Asynchronní motory a stejnosměrné motory dodáváme od společnosti Leroy Somer, která je naší sesterskou organizací.

Životní prostředí

Control Techniques se snaží minimalizovat dopad svých výrobních činností a vyrobených produktů na životní prostředí. Byl zaveden proces Systému řízení s ohledem na životní prostředí (Environmental Management System), který je certifikován dle mezinárodní normy ISO 14001. (Další informace o tomto systému řízení a o naší ekologické politice lze nalézt v angličtině na internetových stránkách www.greendrives.com.) Elektrické regulované pohony Control Techniques během své dlouhé životnosti šetří energii (zvýšením účinnosti výrobního procesu) a snižují spotřebu surovin a odpadového materiálu. V typických aplikacích tyto pozitivní účinky z hlediska ekologického zdaleka převyšují negativní dopady vlastní výroby našich produktů. Rovněž při likvidaci na konci své životnosti mohou být měniče kmitočtu snadno demontovány na součásti, které jsou vhodné pro recyklování. Podrobné informace naleznete na www.controltechniques.cz