O nás

Control Techniques – výrobce měničů frekvence a příslušenství

Společnost Control Techniques je zaměřena na vývoj, výrobu a dodávky regulovaných elektrických pohonů, zejména měniče frekvence, a v tomto oboru patří k nejlepším a k nejrychleji rostoucím firmám na světě. Vysoce spolehlivé a technicky dokonalé výrobky společnosti Control Techniques nacházejí uplatnění téměř ve všech odvětvích průmyslu. Mimo již známých aplikací jako jsou pohony obráběcích, textilních, balicích a speciálních strojů, robotů, technologických linek, výtahů, jeřábů, čerpadel, kompresorů a ventilátorů se objevují nové možnosti zejména v oblasti energeticky úsporných pohonů a vracení energie do sítě. Všechny naše měniče frekvence vynikají vysokou účinností, spolehlivostí a širokou variabilitou a adaptabilitou, která dovolí jejich použití v množství nestandardních aplikací. Díky mnoha užitečným vnitřním funkcím umožní minimalizovat náklady na příslušenství. Samozřejmostí je podpůrný konfigurační a vývojový software, který pro naše měniče frekvence dodáváme zdarma.

Hlavní sortiment produktů společnosti

Frekvenční měniče

UNIDRIVE M - univerzální měniče a servoměniče ve výkonovém rozsahu 0,25 kW-1,2 MW a napájecím rozsahu od 100V do 690V. Řada Unidrive M je navržena zejména pro aplikace automatizace výroby, což je tradiční odborná doména společnosti Control Techniques. Vodítkem nám byly výsledky rozsáhlého průzkumu trhu orientovaného na uživatele. Každou z šesti typových řad Unidrive M jsme přizpůsobili konkrétním potřebám aplikací v oblasti automatizace výroby, čímž byly značně rozšířeny možnosti volby zákazníka.

Unidrive M100 - jednoduchý měnič pro aplikace v otevřené smyčce

Unidrive M200 - flexibilita díky použití volitelných modulů

Unidrive M300 - bezpečnostní funkce integrované přímo v měniči

Unidrive M400 - měnič s integrovaným PLC a textovým displejem

Unidrive M600 - výkonný měnič pro asynchronní a servomotory bez zpětné vazby

Unidrive M700 - Motion Controller, zpětnovazební řízení servomotorů a real-time Ethernet

                                                  

DIGITAX ST - tento měnič malých rozměrů a vysokého výkonu je určen pro napájení synchronních servomotorů. Díky možnosti trojnásobného proudového přetížení je vhodný pro dynamické aplikace, kde je požadován vysoký špičkový kroutící moment. Modulární koncepce zjednodušuje a usnadňuje začlenění tohoto měniče frekvence do vyšších automatizačních celků. Dodává se ve čtyřech variantách, takže vždy najdete to správné řešení pro vaši aplikaci.
MENTOR - měnič pro napájení stejnosměrných elektromotorů s cizím buzením. Používá se zejména při rekonstrukcích strojů a technologických linek jako náhrada za měniče frekvence staršího data výroby. Tento moderní, plně digitální měnič zajistí spolehlivé řízení otáček stejnosměrných elektromotorů od malých výkonů až do 1,5 MW.

Motory

Měniče frekvence Control Techniques mohou regulovat otáčky standardních i speciálních synchronních i asynchronních motorů od libovolného výrobce. Pro aplikace s velkým regulačním rozsahem, kde je nutný moment při nízkých otáčkách, by motory měly mít cizí chlazení. Společnost Control Techniques dodává synchronní servomotory a stejnosměrné servomotory vlastní výroby. Asynchronní motory a stejnosměrné motory dodáváme od společnosti Leroy Somer, která je naší sesterskou organizací.

Životní prostředí

Control Techniques se snaží minimalizovat dopad svých výrobních činností a vyrobených produktů na životní prostředí. Byl zaveden proces Systému řízení s ohledem na životní prostředí (Environmental Management System), který je certifikován dle mezinárodní normy ISO 14001. (Další informace o tomto systému řízení a o naší ekologické politice lze nalézt v angličtině na internetových stránkách www.greendrives.com.) Elektrické regulované pohony Control Techniques během své dlouhé životnosti šetří energii (zvýšením účinnosti výrobního procesu) a snižují spotřebu surovin a odpadového materiálu. V typických aplikacích tyto pozitivní účinky z hlediska ekologického zdaleka převyšují negativní dopady vlastní výroby těchto produktů. Rovněž při likvidaci na konci své životnosti mohou být měniče kmitočtu snadno demontovány na součásti, které jsou vhodné pro recyklování. Podrobné informace naleznete na www.controltechniques.cz