Průmyslová automatizace - řídící systémy

Průmyslová automatizace – jak pomůžou řídicí systémy?

Jak vypadá efektivní průmyslová automatizace? Frekvenční měniče Control Techniques vynikají svojí vysokou variabilitou zejména v oblasti nabízených vstupů/výstupů a různých typů komunikačních rozhraní, které řídící systémy běžně používají. V průmyslové automatizaci se obecně klade důraz na maximální  zjednodušení a zpřehlednění celkové hierarchie řízení. Možnost rozšíření funkčnosti frekvenčních měničů Control Techniques volitelnými programovatelnými moduly umožní vytvoření výkonných autonomních uzlů decentralizovaného systému s jasnou funkcí a v mnoha případech tak velmi zjednoduší nároky na centrální řídicí systém, případně nároky kladené na řídicí systémy zcela eliminuje. Jednodušší stroje a aplikace lze pak sestavit pouze s pomocí inteligentního frekvenčního měniče a HMI rozhraní. Výhodou tohoto řešení je citelná úspora pořizovacích nákladů. Průmyslová automatizace je v tomto inovativním pojetí efektivnější než obvyklá řešení s běžnými řídícími systémy - vysoce funkční, variabilní a ekonomicky výhodná.